1. General


Nėra

Bendra informacija

Touch prijungtas prie COM6. Spausdintuvas (arba FB) prie COM5. Kliento displėjus prie COM3.

COM portų adresai ir IRQ:

COM1 -

COM2 -

COM3 - $   , IRQ 10 (kliento displėjus)

COM4 -

COM5 - $3E0, IRQ 6 (Spausdintuvas arba FB)

COM6 - $2E0, IRQ 11 (Touch)


COM parametrus galima visada pasitikrinti BIOS‘e.


Touch kontroleris

Touch kontroleris – standartinis Fujitsu (TOUCHKIT). Jungiasi prie COM6, kurio adresas yra 2E0, IRQ 11.

Į COM6 turi būti paduota +5V įtampa. Tam reikia patikrinti/nustatyti JP6 jungiklio 1-2 pinus:


MCR skaitytuvo programavimas

Suinstaliuoti MCR skaitytuvo programą  iš  \TIGRAS\INSTALL\RetailSmart\ (arba pasileisti tiesiog hid_msr_promag.exe programą)

Nustatyti antram takeliui Prefix  “;” ir Suffix “<CR>”, o ISO TK2 nustatymus išvalyti. Takelius TK1 ir TK3 – išjungti arba vietoj visų šių veiksmų spausti “Load settings” pasirinkti failą [rkeeper.map]. Tada pasirinkti “Update”:


Spausdintuvo lietuvinimas

Spausdintuvo lietuvinimo ir parametrų nustatymo programa yra FTP site.

Pasileisti Printer Utility V1.4x kataloge Utility.exe programą:


Nustatyti COM prievado prametrus (COM5), greitį (19200) ir spausdintuvo tipą BTP-R580:

Pasirinkti CodePages, atsidariusiаme lange pasirinkti “CodePage (80~ff)” ir spausti “Enable”:

Nustačiuс CodePage palaikymą reikia išjungti – įjungti spausdintuvą. Vėl nustatyti spausdintuvo tipą, prievadą, greitį. Pasirinkti CodePage. Spausti Cancel. Atsidariusiame lange pasirinkti „Open File“, nurodyti reikiamą kodinęs lentelės failą (1257 arba 771). Toliau “Download to Printer” ir “Print and set default”


Spausdintuvo greičio keitimas

Pasirinkti Eeprom set – Slaptažodis: utility123

Nuskaityti parametrus iš spausdintuvo (būtinai, nes parametrai pagal nutylėjimą nesutampa su spausdintuve esančiais!), pakeisti greitį ir išsaugoti naujus nustatymus į spausdintuvą:

Dėmesio! Būtina patikrinti spausdintuvo spausdinimą! Tam reikia pasirinkti Printer Utility meniu punktą „Samples“. Pasirinkti „User Defined“  - Open File – pasirinkti failą TestPrint.LT.prn ir paspausti Print. Turi atsispausdinti testas su lietuviškomis raidėmis ir su ženklu LTF, be jokių „hieroglifų“. Jei atsispausdino neteisingas testinis kvitas, tai reikia pakartoti sulietuvinimą arba atlikti veiksmus, aprašytus priede C.


Spausdintuvo konfigūravimas (variantas be fiskalinio bloko)

Rkeeper V6 - Restorano redaktoriuje reikia pasirinkti spausdintuvą „RetailSmart T80“. Jei tokio pasirinkimo n4ra, tai reikia įkopijuoti Printers.DB į RKM\DB iš FTP \RKEEPER\RKM699\DB.EMPTY\

Jei failo RST80.DLL kataloge RKCLIENT nėra, tai reikia jį įkopijuoti iš FTP \RKEEPER\!699D

Rkeeper V7 – Menedžerio programoje  reikia pasirinkti spausdintuvą EPSON iš spausdintuvų sąrašo. Užkrauti RetailSmart RS-T80 nustatymus.


Spausdintuvo konfigūravimas (jungiamas prie fiskalinio bloko ST-05)

Spausdintuvo – fiskalinio bloko sujungimas. Kirpti laidus kaip pavaizduota paveikslėlyje ir sulituoti pagal pateiktą lentelę su prie fiskalinio bloko pateikiamais laidais:

Spausdintuvo jungties CN2 pinoutas:

 Mass Production

Connector IFSD V1.0

(CTS of Printer)

2

1

3 (NC)

(RTS of Printer)

4

3

(RXD of Printer)

(DSR of Printer)

6

5

(TXD of Printer)

(NC)

8

7

(NC)

(NC)

10

9

(GND)

  Laido ST-05 <-> Spausdintuvas sujungimo lentelė:

ST-05 Prn jungtis (4 pin)

RS spausdintuvo juntis CN2 (10 pin)


PIN

Spalva

PIN

Spalva

Pavadinimas

1

baltas

9

juodas

GND

2

geltonas

3

geltonas


3

žalias

5

orange


4

raudonas

4

rudas

DSR (RTS)

Laido RetailSmart <-> ST-05 sujungimo lentelė:

ST-05 PC jungtis (4 pin)

Retail Smart laidas (į motherboard)


PIN

Spalva

PIN

Spalva

Pavadinimas

2

geltonas

10

juodas

GND

3

žalias

9

geltonas


4

raudonas

13

orange


Paplidomas laidas fiskalinio bloko maitinimui.

Reikės abiejuose galuose  dvieju lituojamų lizdų:

Laido RetailSmart USB3 <-> ST-05 sujungimo lentelė:

ST-05 Prn jungtis (4 pin)

Retail Smart USB3


PIN

Spalva

PIN

Spalva

Pavadinimas

3

juodas

1

juodas

GND

4

raudonas

4

raudonas

+5V

Firich citata: “Moreover, if you need 5V-100mv power for your fiscal module, you can have the 5V from “USB 3 connector on Retail Smart Daughter Board””

USB 3 Pin Definition

USB 3 Pin Definition

PIN

1

GND


PIN

2

D +


PIN

3

D -


PIN

4

VCC

5V 500mV Maximum









Kliento displėjaus diegimas

Kliento displėjus turi savyje Lietuvišką WIN1257 codepage.

Rkeeper 6 - Prieš paleidžiant kasos programą, tą koduotę reikia įjungti su RS_LCM.EXE programėle.

Kliento dislplėjaus nustatymai daromi POS.INI faile RKCLIENT kataloge. POS.DLL failas yra DEVICES\POS.RS kataloge.

Rkeeper 7 – Įdedama „Customer dispay (Out Only)“ tvarkyklė prie COM3 ir užraunami RetailSmart (MP-2410) nustatymai:


Pinigų stalčiaus diegimas

Rkeeper 6 – įkopijuoti Drawer.dll į RKCLIENT katalogą iš \DEVICES\DRAWER\RTLSMART\

Stalčiaus yra atidaromas per POS.DLL ir POS.INI nustatymai turi būti tokie:

DrawerOut = NUL

DrawerPrt =  4     

Rkeeper 7  - Įdėti „Universal internal drawer port” ir prie jo prijungti “Cash Drawer”. Užkrauti nustatymus “RetailSmart (MP-2410)”:

Pagal nutylėjimą RetailSmart paduoda +12V stalčiaus atidarymui. Norint perdaryti +24V stalčiui reikia atidaryti apatinę RS panelę (6 varžtai) ir ant pagrindinės plokštės nustatyti perjungėją JP7 į 2-3 poziciją:

Galimi variantai:

1-2 +12V

2-3 +24V


Priedai

Priedas A

Priedas B

Jei reikės prisijungti spausdintuvą tiesiai prie COM prievado (logotipo užkrovimas, spausdintuvo parametrų keitimas) tai reikia pasigaminti laidą – perėjimą. (tip: galima panaudoti likusį laidą nuo FB ST-05)

Laido COM (DB9) <-> RS Spausdintuvas sujungimo lentelė:

COM DB9 jungtis (9 pin)


RS spausdintuvo juntis CN2 (10 pin)


PIN

Spalva

Pavadinimas

PIN

Spalva

Pavadinimas

1

-

-

-

-

-

2

raudonas

RxD

3

-

TxD

3

žalias

TxD

5

-

RxD

4

baltas

DTR

6

-

DSR

5

geltonas

GND

9

-

GND

6

-

-

-

-


7

pilkas

RTS

2

-

CTS

8

violetinis

CTS

4

-

RTS

Priedas C

Jei testinio kvito spausdinimo metu matome kai kuriose eilutėse šiukšles, tai reikia į spausdintuvą įrašyti Firmware (failas [BTP-R580_FVXXXX_HVXXX_V101_ENG_2M.ZK], kurį galima rasti tame pačiame kataloge, kaip ir Printer Utility).

Printer Utility pasirenkame meniu punktą „FW Download“.

Spaudžiame „Open“, pasirenkame failą [BTP-R580_FVXXXX_HVXXX_V101_ENG_2M.ZK], spaudžiame Download.

Užkrovus firmware reikia patikrinti spausdintuvą, atspausdinant testinį kvitą [TestPrint.LT.prn]

Testinių kvitų pavyzdžiai. Pirmas – nesulietuvintas spausdintuvas, antras – sulietuvintas, bet blogas firmware, trečias – geras, sulietuvintas spausdintuvas:


Pastaba. Patikrinti ar yra ryšys iki MKS serverio galima paleidus ping ir įrašius MKS serverio IP arba Microsoft PortQry  (portqueryui.exe) ir įrašius MKS serverio IP ir portą iš STUNNEL.CONF failo .

Troubleshooting